Idegenrendészeti főelőadó

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Standszám:

A18

Munkahely megnevezése: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Idegenrendészeti Igazgatóság

Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztály

Beosztás: főelőadó (idegenrendészeti)

Besorolás: RIASZ/E

Cím: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Munkarend: hivatali

Jogviszony: határozott idejű, rendvédelmi igazgatási

Bérezés, egyéb juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (Hszt.)

meghatározottak szerint

Feladatok:

a) A Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztálynak a Főigazgatóság SZMSZ-ében meghatározott feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeiben érdemi döntést készít elő, valamint szervezi az érdemben eldöntött ügyek végrehajtását.

b) Eljárási határidőben elbírálja a külföldiek idegenrendészeti ügyeiben az elsőfokú hatóság döntéseivel szemben előterjesztett, az Osztály hatáskörébe tartozó jogorvoslati kérelmeket.

c) Az idegenrendészeti ügyekben a bíróság előtt megtámadott másodfokú határozatok elleni keresetekre érdemi nyilatkozatot, egyéb beadványokat készít, a Főigazgatóság képviseletében a bíróságokon eljár.

d) Kivizsgálja az idegenrendészeti intézkedésekkel kapcsolatos megkereséseket, panaszokat és felügyeleti eljárás keretében hozott döntések tervezeteit előkészíti.

e) A nyilvántartásokban történő ellenőrzést követően – megkeresésre – adattovábbítás céljából választervezetet készít.

f) A feladatkörébe tartozó ügyekben – központi intézkedésekben meghatározottak szerint – hatósági statisztikai adatgyűjtést és adatszolgáltatási feladatokat lát el.

g) Véleményezi a társszervek által megküldött anyagokat, jogszabály-tervezeteket; kidolgozza a szakterületet érintő jogszabályok szakmai tervezetét, közreműködik a nemzetközi szerződések és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek kidolgozásában.

h) Részt vesz a kormányzati migrációs-politikai döntéseket előkészítő, idegenrendészeti tárgykörbe tartozó előterjesztések, állásfoglalások, szakvélemények szakmai tervezetének kidolgozásában.

i) Választervezeteket készít a feladatai során a Kényszerintézkedési és Kiutaztatási Osztályra érkező kérdések, információkérések ügykörébe tartozó részében.

j) Részt vesz az elsőfokú idegenrendészeti szervek hatósági tevékenységének szakirányításban és az egységes jogalkalmazás kialakításában.

k) Felügyeli és ellenőrzi az idegenrendészeti jogszabályok megtartását a közösségi szállásokon.

l) Az ügyintézési, ellenőrzési tapasztalatok alapján értékelő, elemző munkát végez.

m) A szakterületet érintő problémák megoldása, az egységes jogalkalmazás érdekében javaslatokat tesz, kezdeményezi intézkedések, utasítások, állásfoglalások, körlevelek, módszertani útmutatók kiadására.

n) Feladatai során együttműködik a társosztályokkal, a társszervekkel, így különösen a bűnüldöző és nemzetbiztonsági szervekkel, a minisztériumokkal és főhatóságokkal, illetve mindezek illetékes szerveivel.

o) Javaslatot tesz a külföldiek kiutaztatásának szervezése a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) önkéntes hazatérési programja keretében.

p) Megteszi a szükséges intézkedéseket az idegenrendészeti eljárás alá vont külföldiek hazatéréséhez szükséges úti okmányok beszerzése érdekében.

q) Nemzetközi megállapodás alapján egyszeri hazatérési engedély állít ki az idegenrendészeti eljárás alá vont külföldiek részére.

r) Szervezi és koordinálja a kiutasított külföldiek légi úton történő kitoloncolását (beleértve a kitoloncolás végrehajtásához szükséges hatósági átszállítás iránti hozzájárulások beszerzését is), valamint részt vesz a légi úton történő kitoloncolások végrehajtásában.

s) Vezetői kijelölés alapján részt vesz a munkakörébe tartozó feladatokat érintő hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon.

t) Vezetői utasításra egyéb, a munkaköri leírásban nem nevesített feladatokat is ellát.

u) Szakmai munkája során köteles legjobb tudása szerint eljárni a hamis, hamisított okmányok felismerésében és kiszűrésében, továbbá az útlevélben és a kérelemben foglalt adatokat minden esetben összeveti.

A beosztás betöltésének követelményei:

·magyar állampolgárság.
·büntetlen előélet,
·cselekvőképesség,
·vagyonnyilatkozat tétele,
·foglalkozás-egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálaton való részvétel és alkalmas minősítés
felsőfokú szakképzettség,

A beosztás betöltéséhez előnyt jelent:

· Robotzsaru rendszer haladó szintű ismerete,

· kiemelkedő írás- és szóbeli kifejezőkészség,

· idegenrendészeti szakterületen szerzett tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

·angol nyelv felsőfokú ismerete mind írásban, mind szóban,
önálló munkavégzés,
együttműködő képesség,
jó kommunikációs készség,
minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
megbízhatóság,
problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
határozott fellépés, pontos, önálló, gyors és precíz munkavégzés,
újításokra nyitott, kreatív személyiség.

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

részletes szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a személyi adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét, elérhetőségeit,
motivációs levelet,
iskolai végzettséget, szakképesítés, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata,
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele),
a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához.

A jelentkezés határideje: folyamatos

Az elbírálás határideje: folyamatos

A munkakör betöltésének legkorábbi kezdete: 2023. március 15.

Jelentkezésedet várjuk a(z) A18 standon!
Ha szeretnéd a profilodba menteni az állást, akkor lépj be, vagy regisztrálj itt.