Közbeszerzési jogtanácsos

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Standszám:

A18

Munkahely megnevezése: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Igazgatási és Iratkezelési Főosztály

Igazgatási Osztály

Beosztás: Jogtanácsos (közbeszerzési)

Besorolás: RIASZ/F

Munkavégzés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Munkarend: hivatali

Jogviszony: határozatlan idejű, rendvédelmi igazgatási

Bérezés, egyéb juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (Hszt.)

meghatározottak szerint

Feladatok:

· Közbeszerzési és beszerzési eljárásokban jogi szakértelem biztosítása, szerződéstervezetek, szerződésmódosítás-tervezetek elkészítése, véleményezése, jogtanácsosként történő ellenjegyzése

· A közbeszerzési és beszerzési eljárások előkészítésében, az ajánlattételi, bírálati, lezáró és teljesítéshez kapcsolódó szakaszok érdemi és adminisztratív feladatainak végzésében való részvétel

·Részvétel a közbeszerzési bíráló bizottság munkájában
·Együttműködés a közbeszerzési eljárásokba bevont külső szakértő szervezet tagjaival, valamint a Főigazgatóság beszerzési, közbeszerzési eljárást kezdeményező szervezeti egységeivel
·Közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó adat- és információszolgáltatási feladatok végrehajtása
·Közbeszerzési kérdésekben vélemények, állásfoglalások előkészítése
·A Főigazgatóság működésével összefüggő szerződések, együttműködési megállapodások és egyéb dokumentumok készítése, jogi véleményezése, egyeztetése és ellenjegyzése

A beosztás betöltésének követelményei:

·magyar állampolgárság
·büntetlen előélet
·cselekvőképesség
·jogi egyetemi végzettség és szakvizsga
·legalább középfokú „C” típusú nyelvvizsga angol nyelvből
·kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulás

A beosztás betöltéséhez előnyt jelent:

·közbeszerzési szakirányú végzettség
·a 2015. évi XLII. törvény hatálya alá tartozó rendvédelmi szerv állományának tagja
közbeszerzési eljárások bonyolításával, előkészítésével, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai tapasztalat
közigazgatási, rendvédelmi szervnél szerzett gyakorlat
RobotZsaru rendszer haladó szintű ismerete

Elvárt kompetenciák:

együttműködő képesség,
jó kommunikációs készség,
terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
határozott fellépés, pontos, önálló, gyors és precíz munkavégzés,
újításokra nyitott, kreatív személyiség.

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

részletes szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a személyi adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét és elérhetőségeit
motivációs levelet
iskolai végzettséget, szakképesítés, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)
a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
a jelentkező nyilatkozata arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

A jelentkezés határideje: folyamatos

A jelentkezés elbírálásának határideje: folyamatos

A munkakör betöltésének kezdete várhatóan: 2023. március 15.

Jelentkezésedet várjuk a(z) A18 standon!
Ha szeretnéd a profilodba menteni az állást, akkor lépj be, vagy regisztrálj itt.