%%BREAKDANCE_HEADER_DEPENDENCIES%%

Munka és tűzvédelmi kiemelt főreferens ( hivatásos)

Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Standszám:

A18

Munkahely megnevezése: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság

Gazdasági Főosztály

Műszaki Osztály

Beosztás: kiemelt főreferens (munka- és tűzvédelmi)

Besorolás: hivatásos E

Munkavégzés helye: 1117 Budapest, Budafoki út 60.

Munkarend: vezényléses (elsősorban hivatali időben)

Jogviszony: határozatlan idejű, hivatásos

Ruhanorma: polgári

Bérezés, egyéb juttatások: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának

szolgálati viszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényben (Hszt.)

meghatározottak szerint

Feladatok:

A munka- és tűzvédelmi referens feladatai

·részt vesz az osztály műszaki feladatainak megoldásában, továbbá
ellátja az alábbi munka- és tűzvédelmi feladatokat:

évente felülvizsgálja az MvSz-t, és szükség esetén módosítást javasol a Főigazgatóság munkavédelemi tevékenységét irányító felelős vezetőjének;
naprakészen tájékozódik a vonatkozó jogszabályok változásairól, és szükség szerint javaslatot tesz azok bevezetéséről;
gondoskodik a létesítmények és a munkahelyek, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, biztonságos üzemeltetésének feltételeiről, a veszélyek és ártalmak megszüntetéséről, javaslatot tesz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülmények biztosítására;
gondoskodik a munkabiztonsági szaktevékenység körébe tartozó feladatok megvalósításáról, és a munkabiztonsági feladatok folyamatos ellátásáról;
figyelemmel kíséri valamennyi időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzését;
vezeti a Főigazgatóság baleseti nyilvántartását;
személyesen részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában, elkészíti és továbbítja a baleseti dokumentációt;
megszervezi a munkavédelmi szemlét, elkészíti a jegyzőkönyvet, a munkavédelmi szemlebizottság tagja;
lefolytatja a Személyügyi Főosztály által megszervezett munkavédelmi oktatásokat;
meghívottként részt vesz az üzembe helyezési és a munkaterület átadás-átvételi eljárásokon;
együttműködik a foglalkozás-egészségügyi szolgálat, valamint a Rendőrség egészségügyi alapellátó orvosával, a munkahelyi kockázatértékelések kimunkálásában és felülvizsgálatában, illetve a foglakozási megbetegedések megelőzésében;
javaslatot tesz az egyéni védőeszközök bevezetésére, alkalmazásának rendjére
a tárgyévet követően elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a Főigazgatóság munkavédelmi helyzetének értékelését;
kapcsolatot tart a munkavédelmi főfelügyelővel;
kidolgozza a munkavédelem legfontosabb éves feladatait tartalmazó munkavédelmi programot
·feladata elősegíteni a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, irányítja a területi szervek tűzvédelmi munkáját;
·gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható változás, átalakítás a területileg illetékes tűzoltósághoz bejelentésre kerüljön;
·tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a Főigazgatóságot;
·részt vesz a tűzvédelmi hatóság által tartott szemlén, oktatáson;
·szakmailag véleményezi az új beruházások tűzvédelmi előírásait,
·részt vesz a használatbavételi eljárásban, ellenőrzi a tervek szerinti megvalósulást,
·ellenőrzi a Főigazgatóság tűzvédelmi felszereléseit és oltóanyagait, gondoskodik az eszközök üzemképességének fenntartásáról, karbantartásukról;
·javaslatot tesz a megfelelő mennyiségű és minőségű tűzoltó eszközök, tűzvédelmi felszerelések beszerzésére;
·a tűzvédelemmel kapcsolatos iratot, rendeletet, jegyzőkönyvet megőrzi;
·lefolytatja a Személyügyi Főosztály által megszervezett tűzvédelmi oktatásokat és vezeti a tűzvédelmi oktatások nyilvántartását;
·a tűzvédelemmel kapcsolatos adminisztrációt naprakész állapotban tartja;
·kapcsolatot tart a BM tűzvédelmi főfelügyelőjével.

A beosztás betöltésének követelményei:

·magyar állampolgárság
·büntetlen előélet
·cselekvőképesség
·felsőfokú rendészeti szakképzettség
·felsőfokú munkavédelmi szakképzettség
·felsőfokú műszaki végzettség és legalább középfokú tűzvédelmi szakképzettség
·vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség a munkába állást megelőzően
·felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
·kifogástalan életvitel ellenőrzéshez való hozzájárulás
egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság
hivatásos jogviszony

A beosztás betöltéséhez előnyt jelent:

kiemelkedő írás- és szóbeli kifejezőkészség

Elvárt kompetenciák:

együttműködő képesség,
jó kommunikációs készség,
terhelhetőség, kiváló stressz tűrő képesség,
minőségorientáció (szabálykövetés, alaposság),
figyelem a feladatok határidőben történő végrehajtására,
megbízhatóság,
problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
határozott fellépés, pontos, önálló, gyors és precíz munkavégzés,
jó kommunikációs készség írásban és szóban,
újításokra nyitott, kreatív személyiség.

A jelentkezőnek be kell nyújtania:

részletes szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza a személyi adatait, szakmai végzettségeit, korábbi beosztásait, jelenlegi munkahelyét, elérhetőségeit
motivációs levelet
iskolai végzettséget, szakképesítés, nyelvismeretet igazoló okiratok másolatát
három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát (mely a pályázati jelentkezésnek nem, de a munkakör betöltésének feltétele)
a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a benyújtott anyagában foglalt személyes adatainak a kiválasztási eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
a jelentkező nyilatkozatát arról, hogy a munkakörbe való kiválasztása esetén hozzájárul az általa benyújtott eredeti okmányok megvizsgálásához

A jelentkezés határideje: folyamatos

A jelentkezés elbírálásának határideje: folyamatos

A munkakör betöltésének kezdete várhatóan: 2023. április 15.

Jelentkezésedet várjuk a(z) A18 standon!
Ha szeretnéd a profilodba menteni az állást, akkor lépj be, vagy regisztrálj itt.

A rendezvény főszervezője:

2024. október 2. (szerda) 10-19 óra

2024. október 3. (csütörtök) 10-17 óra

BOK "A" Csarnok

(Budapest, Dózsa György út 1 .)

Jobverse.hu @ All right reserved.